UV-strålning som mikrobiell säkerhetsbarriär

UV-strålning som mikrobiell säkerhetsbarriär

I samarbete med Sweden Water Research och Lunds Universitet så undersöks hur UV-strålning påverkar mikrobiologin i dricksvatten. Norrvatten använder UV som en så kallad mikrobiell barriär, det vill säga den ska säkerställa så att det inte finns mikrober i dricksvattnet som kan orsaka sjukdom.

Trots att tekniken använts under långt tid och bland annat visat sig mycket effektiv mot parasiter så vet vi relativt lite om vad som faktiskt händer med bakterier när de UV-bestrålas och deras möjlighet att återaktiveras efter bestrålning. Detta projekt kommer undersöka hur UV-strålning påverkar floran av mikroorganismer i dricksvatten, dess motståndskraft mot olika UV-doser och förmåga att reparera UV-skador.

Projektet pågår mellan 2017 och 2020.

Läs mer om projektet på Sweden Water Research:s webbplats.

Dela sidan