NOMiNOR

NOMiNOR står för Natural Organic Matter (NOM) in Nordic drinking waters och var ett samarbete mellan tio drickvattenproducenter i Sverige, Norge, Finland och Skottland samt forskare från universiteten UiO (University of Oslo), NMBU (Norwegian Institute of Life Scineces), Cranfield University, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Lunds universitet, Aalto universitet och forskningsinstitutet SINTEF. Projektet finansierades av Norsk Vann och Svenskt Vatten Utveckling (SVU).

Projektet handlade om naturligt organiskt material (NOM) och hur dess sammansättning påverkar dricksvattenproduktionen på olika sätt. Bland annat tittade man på bildning av desinfektionsbiprodukter och biotillgänglighet för NOM samt analyserade sammansättningen av NOM med flertalet enklare och avancerade tekniker.

Resultat från projektet har publicerats i en rapport som finns att hämta från Norskt Vanns webbplats.

Dela sidan