Mikrobiologisk risk- och barriäranalys

Mikrobiologisk risk- och barriäranalys

Kvantitativ mikrobiologisk risk analys (QMRA) samt Mikrobiologisk Barriär Analys (MBA) är två metoder för att bedöma vattenverkens kapacitet att reducera mikroorganismer över reningsprocessen. Revideringen av MBA finansierades via Svenskt Vatten och QMRA-modellen finansieras nu via DRICKS.

Norrvatten sitter med i arbetsgruppen för vidareutvecklingen av QMRA-modellen som behöver uppdateras i takt med att nya forskningsresultat blir tillgängligt.

Svenskt Vatten Utvecklings rapport

Dela sidan