GenomLjusning

GenomLjusning

GenomLjusning är ett projekt som finansieras av Svenskt Vatten Utveckling ( SVU) och medverkande dricksvattenproducenter där man studerar användning av optiska sensorer för att optimera borttagning av naturligt organiskt material (NOM) i olika beredningssteg på vattenverk.

Projektet pågår mellan 2017 och 2020.

Dela sidan