Analysmetoder för detektering av mikroorganismer

SEAL-projektet (Snabbare och Effektivare Analysmetoder för förbättrad risk- och kvalitetshantering i Livsmedelskedjan) har till syfte att hitta nya, snabba sätt att detektera mikroorganismer i dricksvatten och andra livsmedel.

Projektet drivs av det svenska forskningsinstitutet RISE och finansieras av Vinnova. Projektet pågick mellan 2015 och 2018 och syftet är att ta fram analysmetoder baserad på molekylärbiologiska markörer det vill säga nukleinsyra för detektion och kvantifiering av mikroorganismer. Ett av målen är att utveckla metoderna så pass att de kan säljas som kit-lösningar och bli en del av rutinlabbens analyser.

Dela sidan