Om Norra Stockholmsåsen

Träd som växer på en ås

Norra Stockholmsåsen är en del av en 60 km lång rullstensås som sträcker sig från södra Uppland ner genom Stockholm till Västerhaninge. Norra Stockholmsåsen passerar fyra kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna.

Åsen bildades för 10 000 år sedan när inlandsisen smälte undan och åsen består av sten, grus och sand i olika lager. När vatten rinner ned genom lagren renas det på naturlig väg och blir drickbart. En rullstensås har även egenskapen att hålla stora mängder vatten, så kallat grundvatten. Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt.

När vatten rinner ned genom lagren renas det på naturlig väg, vilket är en viktig ekosystemtjänst för oss människor. Denna geologiska formationen är något vi inte har möjlighet att återskapa. En rullstensås har även egenskapen att hålla stora mängder vatten.

Norra Stockholmsåsen - en reservvattenkälla till Mälaren

Norrvatten förser närmare 700 000 personer i 14 kommuner med dricksvatten från Mälaren, som renas på Norrvattens vattenverk, Görvelnverket. Norra Stockholmsåsen utgör Norrvattens reservvattenkälla. Om det skulle uppstå några problem med Mälaren eller på Norrvattens vattenverk kan grundvattnet i norra Stockholmsåsen användas för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Dela sidan