Ta del av webbinarium i efterhand

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd arrangerade sitt årliga öppna möte den 26 november 2020. Detta år var titeln för seminariet "Föroreningar och påverkanskällor i norra Stockholmsåsen". Mötet genomfördes digitalt. Här kan du ta del av presentationer från mötet.

Föroreningar i mark och grundvattnet innebär utmaningar när grundvattnet behövs som dricksvatten samtidigt som kommunerna planerar för användning av marken. Stockholmsåsen är idag norra Storstockholms viktigaste reservvattenkälla.  

Hur mycket föroreningar finns i norra Stockholmsåsen och var finns det föroreningar? Var kommer föroreningarna ifrån? Det är frågor som besvarades i seminariet. 

Tyréns presenterade ett projektarbete som genomfördes på uppdrag av Norra Stockholmsåsens grundvattenråd, i gemensam finansiering med Länsstyrelsen i Stockholm inom anslaget ”Stöd för säkrad dricksvattentillgång”. 

Program och presentationer:

  • Vad är norra Stockholmåsen och grundvattenrådet?  - Helene Ejhed, Norrvatten, och sammankallande Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Ladda ner presentation som pdf-fil.

 

 

 

Dela sidan