Ta del av webbinarium i efterhand

Vid ett webbinarium 16 december 2020 delade Norrvatten och DHI med sig av erfarenheter från projektet ”Riskbedömning inför revidering av vattenskyddsområdet Ströms gård/Märsta (Norrsunda grundvattenmagasin), norra Stockholmsåsen”. Projektet genomfördes genom samfinansiering av länsstyrelsen i Stockholm.  Här kan du ta del av presentationer från mötet.

Program och presentationer:

  • Kort om syfte och mål med projektet ”Riskbedömning Märsta”- Helene Ejhed, Norrvatten
  • Metodik och resultat ”Riskbedömning Märsta”- Emma Lindborg och Linda Randsalu, DHI
  • Frågor och diskussion

Ta del av Helene Ejheds presentation (pdf)

Ta del av DHI:s presentation (pdf)

Om projektet

Riskbedömningen genomfördes enligt föreslagen vägledning från Havs- och vattenmyndigheten och omfattade de moment som vägledningen föreslog:

  • Sammanställning av föroreningar/ämnen som kan utgöra problem
  • Sammanställning av objekt som kan bidra med föroreningar
  • Utvärdering av naturliga barriärer samt spridningsvägar

Målet med projektet var att genomföra en riskbedömning för Ströms gård/Märsta vattentäkt som kan ligga till grund för reviderade vattenskyddsföreskrifter som långsiktigt kan skydda grundvattnets kvantitet och kvalitet.

Projektet har genomförts av DHI med viktiga bidrag från Sigtuna kommun  och med stöd av beräkningar i en 3D-grundvattenmodell uppsatt av Artesia för tillrinningsområdet.

Dela sidan