Ta del av webbinarium i efterhand

Webbinarium 10 december 2021

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd arrangerade sitt årliga öppna möte den 10 december 2021. Detta år var titeln för seminariet "Framtidens grundvatten; förorenat, i överflöd eller vattenbrist?" . Mötet genomfördes digitalt. Här kan du ta del av presentationer från mötet.

Vid 2021 års möte blickade grundvattenrådet ut mot framtiden. I grundvattenrådets utblick ställdes många intressanta frågor:

  • hur är grundvattensituationen idag?
  • vad vet vi om framtidens klimat och grundvatten i klimatförändringens spår?
  • finns det positiva effekter från översvämningar?
  • hur behöver vi hjälpas åt för att anpassa vårt samhälle för att klara dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat?

Inbjudna föreläsare från de nationella myndigheterna SMHI, SGU och Livsmedelsverket samt SLU bidrog med en hel del svar och olika perspektiv på dessa frågor. 

Program och presentationer:

Dela sidan