Vi producerar dricksvatten till en halv miljon människor i 14 kommuner norr om Stockholm.

Aktuellt

  • Vattenläcka i Vallentuna

    2014-10-08 | Onsdagen den 8 oktober inträffade en vattenläcka på Norrvattens huvudvattenledning i Vallentuna, vilket gjorde att stora delar av kommunen blev utan vatten. Vattnet är nu på väg tillbaka. Uppdaterad information finns på Roslagsvattens webbplats.
    Vattenläcka i Vallentuna
  • Extremt låga halter av PFOS

    2014-10-07 | Kalla Fakta på TV4 visade den 7 oktober ett inslag om gifter i dricksvattnet. Det handlade framförallt om ämnet PFOS. Norrvatten mäter sedan flera år tillbaka halten av PFOS och analysresultaten visar att det finns extremt låga halter av ämnet i dricksvattnet.
    Extremt låga halter av PFOS
Vattendroppe. Illustration

Mälarens vatten renas och blir dricksvatten av hög kvalitet.

Så fungerar reningsprocessen