Vi producerar dricksvatten till en halv miljon människor i 14 kommuner norr om Stockholm.

Aktuellt

Vattendroppe. Illustration

Mälarens vatten renas och blir dricksvatten av hög kvalitet.

Så fungerar reningsprocessen