Ny tryckstegringsstation växer fram

Den nya huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna togs i drift i slutet av 2019 efter fyra års hårt arbete. Ledningen säkerställer att de två kommunerna kan förses med vatten från två håll, vilket gör vattenleveransen mindre sårbar. Den sista delen i projektet - en tryckstegringsstation i Upplands-Bro – växer nu fram och är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Tryckstegring under byggnation

Nyligen göts väggarna i den nya den nya tryckstegringsstationen och till hösten 2020 väntas den vara färdig. Tryckstegringsstationen har en kapacitet på cirka 285 liter vatten per sekund och den kan trycka vatten åt båda hållen, dvs. både till Upplands-Bro och Sigtuna.

För att trygga leveransen av vatten kan nästan alla Norrvattens kommuner få vatten genom mer än en huvudvattenledning. Det betyder att vattnet oftast kan ledas om, via en alternativ ledning, om det inträffar en läcka på den ordinarie ledningen.

Tryckstegring under byggnation

Upplands-Bro och Sigtuna fick sitt dricksvatten från Norrvatten även tidigare, men fram till slutet av 2019 var kommunerna beroende av huvudvattenledningar som är ändpunkter i systemet, så kallade enkelmatningar. Sedan den nya ledningen togs i drift kan de två kommunerna få vatten via en alternativ ledning om det skulle uppstå problem med den ordinarie ledningen. Därför är den nya ledningen, på totalt två mil, mycket efterlängtad. Även övriga medlemskommuner har nytta att vattnet kan ledas via den nya ledningen och den är viktig för att säkra dricksvattenleveransen i vårt område.

Dela sidan