Daniel Hellström ny i programledningen för Mistra InfraMaint

Daniel Hellström, chef för kvalitet och utveckling på Norrvatten, tar plats i programledningen för InfraMaint. Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram kring hur kommunala processer och kommunal organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov som samhället står inför.

– Mistra InfraMaint är ett viktigt program eftersom det lyfter underhållsfrågorna. De riskerar annars att hamna lite i skymundan, säger Daniel Hellström.

Forskningsprogrammet, Mistra InfraMaint, inleddes i oktober 2018 och första etappen ska pågå i fyra år. Programmet leds av RISE Research Institutes of Sweden.

Läs mer om detta hos Mistra InfraMaint 

Dela sidan