Norrvattens VD slutar

Johanna Lindgren lämnar sin tjänst som VD för Norrvatten den 10 mars 2020. Norrvattens styrelse har därför utsett Håkan Falk till tillförordnad VD för Norrvatten.

Håkan Falk tillträder den 11 mars och kommer inneha tjänsten fram till dess att en ny ordinarie VD har rekryterats. För närvarande arbetar han som fastighetsdirektör i Stockholms stad och har tidigare arbetat som exploateringsdirektör i Stockholms stad och VD för HSB Bostad.

Johanna Lindgren tillträdde som VD den 1 september 2014.

– Johanna Lindgren har gjort ett mycket bra arbete för Norrvatten. Hon har moderniserat förbundet och lagt en viktig grund för att långsiktigt säkra Norrvattens produktionskapacitet, förklarar styrelseordförande Pehr Granfalk.

– Det har varit 5,5 innehållsrika och utvecklande år. Mitt fokus har varit att säkra att Norrvattens medlemskommuner alltid har ett dricksvatten av hög kvalitet, på kort och lång sikt. Arbetet går nu in i en ny fas och det känns naturligt för mig att lämna över ledningen, säger Johanna Lindgren.

Styrelsen inleder nu processen att rekrytera en ny ordinarie VD.

Dela sidan