Start för ledningsprojekt i Solna

Två av Norrvattens medarbetar i gula jackor med Norrvattens logga på ryggen
Publicerad 22 februari 2023

Under våren 2023 startar Norrvatten arbetet med att byta ut en 220 meter lång ledningssträcka vid Hamngatan i Solna. Ledningen är från 1960-talet och drabbad av rostangrepp. Genom att byta ut ledningen minskar risken för vattenläckor och vattenleveransen blir säkrare.

Ledningsprojektet genomförs i samverkan med Fabege och Norrenergi som också genomför olika projekt i området omkring Hamngatan.  Eftersom projekten genomförs i trafikerad stadsmiljö krävs noggrann planering för att minimera störningar i området. Norrvattens ledningsprojekt beräknas starta under våren och avslutas under sommaren 2023.

2500 meter per år

Norrvatten har mer än 34 mil huvudvattenledningar. En stor del av våra vattenledningar lades på 1960-talet. Vi har som mål att förnya i genomsnitt 2500 meter av dessa ledningar årligen. Våra ledningsprojekt handlar bland annat att om att se till att ledningarna är i gott skick och har tillräcklig kapacitet för att möta kommunernas förbrukning.

Dela sidan