Pilotförsök för vattenverkets framtida reningsprocess

Pilotförsök för vattenverkets framtida reningsprocess
Publicerad 22 februari 2023

Försöken i Norrvattens nya pilotanläggning är i full gång. Pilotanläggningen anlände till Görvälnverket i höstas och under ett års tid kommer Norrvatten testa hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har nu pågått i några månader och ger redan ny kunskap.

Ultrafilter är ett reningssteg som är effektivt för att rena bort mikroorganismer, som bakterier och virus, vid produktion av dricksvatten. Det är en membranteknik, där vattnet filtreras genom små, spagetti-liknande, hålfiber där till exempel virus och andra smittämnen kan avskiljas.

Norrvattens pilotanläggning innehåller två produktionslinjer, vilket är ovanligt i den här typen av anläggning, och ger Norrvatten goda möjligheter att testa olika förutsättningar för den framtida dricksvattenproduktionen.

Redan har försöken gett kunskap om kemikaliedosering och hur reningsprocessen kan optimeras under den kallare tiden på året.

Norrvatten planerar för att bygga ut Görvälnverkets kapacitet och rening, och i samband med det är det aktuellt att införa ultrafilter. Pilotförsöken kommer bland annat ge underlag till placeringen av ultrafilter i den framtida reningsprocessen och optimering av kemikalie- och elförbrukning.

Det är ett intensivt arbete att genomföra pilotförsök i den här omfattningen. En processingenjör på Norrvatten arbetar heltid med pilotförsöken, och ytterligare en processingenjör arbetar deltid med detta. I slutet av året kommer lärdomarna från pilotförsöken att sammanställas.

UF-piloten container med ena dörren öppen två vita rör syns i öppningen 800x300.jpg

Dela sidan