Lyckad rörspräckning

Lyckad rörspräckning
Publicerad 08 september 2023

Mellan Grana och Sursta, i Vallentuna kommun, byter Norrvatten ut en cirka två kilometer lång vattenledning. Under sommaren utfördes rörspräckning på en 800 meter lång delsträcka – en metod där ledningen byts ut utan större påverkan på marken ovanför.

Ledningsprojektet i Vallentuna utförs till största del på åkermark och med traditionellt schaktarbete, men en del av sträckan går förbi en verksamhet med hästar. För att minimera störningar valde Norrvatten därför rörspräckning som metod på den delsträckan.

Rörspräckning är en teknik där ledningen byts ut utan långa öppna schakt. Behovet av markåterställning blir därför väldigt litet. Det betyder också att delsträckan som genomfördes med rörspräckning gick fort att utföra. På ungefär tre veckor hade den cirka 800 meter långa ledningen snabbt och smidigt förnyats. Nu återstår bara att knyta ihop röret mellan sträckorna där spräckningen utfördes.

Rörspräckning är en beprövad metod för att renovera ledningar för vatten och avlopp, men det är ovanligt att använda metoden på så här stora rör. Detta är troligen den största rörspräckningen i sitt slag i Sverige.

Spräckkonan sticker fram med det nya röret genom marken.


Trots metodens många fördelar är rörspräckning främst lämpligt när en ledning ligger förhållandevis rakt och ska placeras på samma ställe som tidigare. Det är också viktigt att inga andra känsliga ledningar ligger för nära och att det finns gott om utrymme ovan mark för att svetsa ihop rörbitarna till ett långt kontinuerligt rör. Därför är metoden lämplig på ängar och åkrar. Även rörmaterialet på den befintliga ledningen kan påverka hur lätt eller svårt det är att spräcka.

Så fungerar rörspräckning

Från ett startschakt trycks dragstänger igenom det gamla röret till ett mottagningsschakt. Framme i mottagningsschaktet svetsas en draghuv på det nya röret. Draghuven består av samma material som vattenledningen, så röret blir helt tätt under spräckningen. Utanpå draghuven sätts en spräckkona och bakom den en så kallad rymmare, som är något större än det nya röret. Därefter dras dragstängerna tillbaka till startschakten.

Spräckkonan spräcker sönder det gamla röret, rymmaren minskar friktionen från jordmassorna och det nya röret dras in. Väl framme i startschakten kapas draghuven bort och änden försluts med ett nytt lock i väntan på att svetsas ihop med nästa sträcka.

Kort om projektet

Den nuvarande vattenledningen mellan Grana och Sursta byts ut från glasfiberarmerad polyester (GAP) till plast (polyeten). Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem med ledningar där rörmaterialet är glasfiberarmerad polyester. Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet för att ge en säkrare vattenleverans.

Projektet inleddes i mars och beräknas vara klart under våren 2024.

Dela sidan