Introduktionsdag för förtroendevalda

Introduktionsdag för förtroendevalda
Publicerad 22 februari 2023

Nya politiker i Norrvattens styrelse och fullmäktige erbjöds en första introduktion till vår verksamhet under en studiedag i slutet av januari. Både styrelse och fullmäktige består av förtroendevalda politiker i Norrvattens 14 medlemskommuner.

Introduktionsdagen genomfördes tillsammans med Käppalaförbundet med möjlighet att besöka både  Norrvattens vattenverk Görvälnverket och Käppalaförbundets avloppsreningsverk. Utöver detta fick deltagarna ta del av presentationer av verksamheterna och möjlighet att ställa frågor. Dagen var välbesökt med drygt 40 deltagare.

Så styrs Norrvatten

Norrvatten är en politiskt styrd organisation, där förbundsfullmäktige är det högsta beslutande organet och förbundsstyrelsen är verkställande.

Norrvattens 14 medlemskommuner har olika många platser i förbundsfullmäktige beroende på hur stor andel de äger i Norrvatten och hur mycket vatten de har köpt under 2020. Partifördelningen i förbundsfullmäktige speglar hur partifördelningen ser ut i medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Norrvattens nya styrelse tillträdde 1 januari 2023 och hade sitt första sammanträde 15 februari 2023.

Dela sidan