Nyheter 2023

Här hittar du alla nyheter från 2023.

Världsvattendagen 22 mars 2023

2023-03-22
Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Temat för årets Världsvattendag, ”Påskynda omställningen” (”Accelerating change”), handlar om att vi alla kan göra skillnad genom att förändra vårt sätt att använda, konsumera och hantera vatten i våra liv.

Norrvatten söker underhållsingenjör

2023-03-21
Vill du tillsammans med härliga kollegor ha ett spännande och omväxlande arbete inom drift och underhåll? Norrvatten erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en lagom stor organisation.

Norrvatten söker KMA-specialist

2023-03-10
Vill du arbeta i en KMA-specialistroll för vårt stora utbyggnadsprojekt Norrvattens framtida vattenproduktion och påverka utvecklingen av en av våra viktigaste samhällsfunktioner?

Pilotförsök för vattenverkets framtida reningsprocess

2023-02-22
Försöken i Norrvattens nya pilotanläggning är i full gång. Pilotanläggningen anlände till Görvälnverket i höstas och under ett års tid kommer Norrvatten testa hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har nu pågått i några månader och ger redan ny kunskap.

Nya regler för dricksvatten

2023-02-22
Den 1 januari 2023 började Livsmedelsverkets nya föreskrifter om dricksvatten att gälla i Sverige. Det innebär bland annat nya regler för hur kvaliteten på dricksvatten ska följas upp och vilka ämnen som ska undersökas. För Norrvattens del innebär det till exempel att vi behöver införa ett nytt undersökningsprogram.

Start för ledningsprojekt i Solna

2023-02-22
Under våren 2023 startar Norrvatten arbetet med att byta ut en 220 meter lång ledningssträcka vid Hamngatan i Solna. Ledningen är från 1960-talet och drabbad av rostangrepp. Genom att byta ut ledningen minskar risken för vattenläckor och vattenleveransen blir säkrare.

Introduktionsdag för förtroendevalda

2023-02-22
Nya politiker i Norrvattens styrelse och fullmäktige erbjöds en första introduktion till vår verksamhet under en studiedag i slutet av januari. Både styrelse och fullmäktige består av förtroendevalda politiker i Norrvattens 14 medlemskommuner.

Intensivt arbete för framtidens vattenproduktion

2023-01-16
På Norrvatten pågår ett intensivt arbete med att planera för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. Ett kompletterade vattenverk kommer att byggas i etapper intill dagens vattenverk, Görvälnverket. Planeringen har kommit en bra bit på väg och nyligen avslutades upphandlingen av samverkansentreprenad för projektet.

Presentationer från webbinarium om hållbar dagvattenhantering

2022-12-16
Norra Stockholmsåsens grundvattenråd arrangerade sitt årliga öppna möte den 2 december 2022. I år var temat hållbar dagvattenhantering. Mötet genomfördes i samverkan med projektet Blå innovation ”Systemstöd för skydd av grundvattenresurser genom hållbar dagvattenhantering”. Här kan du ta del av presentationer från mötet.

Norrvattens nya förbundsstyrelse

2022-12-15
Den 13 december 2022 höll Norrvattens förbundsfullmäktige sitt konstituerande sammanträde och utsåg den nya förbundsstyrelsen. Ny ordförande är Sara Kukka-Salam, till vardags kommunstyrelsens ordförande i Solna. Till vice ordförande utsågs Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Täby.