Nyheter 2023

Här hittar du alla nyheter från 2023.

Grundvatten i kranen vecka 40–42

2023-09-19
Under vecka 40–42 kommer Norrvatten att testköra Ulriksdals grundvattenverk som är ett av Norrvattens reservvattenverk. Detta betyder att abonnenter i Danderyd, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje delvis kommer få ett annat dricksvatten än i vanliga fall.

Lyckad rörspräckning

2023-09-08
Mellan Grana och Sursta, i Vallentuna kommun, byter Norrvatten ut en cirka två kilometer lång vattenledning. Under sommaren utfördes rörspräckning på en 800 meter lång delsträcka – en metod där ledningen byts ut utan större påverkan på marken ovanför.

Ny kunskap genom pilotförsök med ultrafilter

2023-09-08
Under ett års tid har Norrvatten testat hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har gett värdefull kunskap om bland annat kemikaliedosering och var ultrafilter bäst placeras i reningsprocessen. Nu har resultaten sammanställts i en rapport.

AI förvarnar om algblomning

2023-09-08
Norrvatten har medverkat i en studie där en ny typ av AI-scanning används för att ge prognoser om algblomningar. Alger bidrar till ökad partikelhalt i råvatten och kan orsaka lukt- och smakstörningar. För dricksvattenproducenter är det därför värdefullt att förvarnas om kommande algblomningar.

Inbjudan till VAS-rådets årliga seminarium

2023-08-22
Vad krävs för att framtidssäkra dricksvatten och avlopp i Stockholmsregionen? Den 20 september är du välkommen att delta på VAS-rådets årliga seminarium där regionala vatten- och avloppsfrågor diskuteras.

Sök examensarbete på Norrvatten

2023-08-21
Vill du göra ett examensarbete som bidrar till att utveckla framtidens dricksvattenförsörjning? Välkommen att ansöka om examensarbete på Norrvatten för 2024.

Utfasning av klor i dricksvatten

2023-06-21
Norrvatten har deltagit i en forskningsstudie i Varberg där kloramin för desinfektion av dricksvatten fasats ut. Studien har nyligen publicerats och nu väcks frågan i Sverige om klorering orsakar mer skada än nytta.

PFAS-rening med hjälp av flotation

2023-06-21
Norrvatten har under de senaste åren infört flotation i flera bassänger i fällningen, som är hjärtat av reningen på vattenverket. Flotation är en reningsmetod som bidrar till en höjning av Görvälnverkets kapacitet. En positiv bieffekt av flotation är att metoden även har visat sig avskilja PFAS, vilket studerats i ett examensarbete.

Ledningsbyte ger säkrare vattenleveranser i Vallentuna

2023-06-21
Norrvatten byter ut en cirka 2100 meter lång huvudvattenledning mellan Grana och Sursta, i Vallentuna kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester till plast (PE). På så sätt minskar vi risken för stora läckor, vilket ger en säkrare vattenleverans.