Spännande examensarbeten om dricksvattenfrågor

Spännande examensarbeten om dricksvattenfrågor
Publicerad 16 juni 2022

Under våren har flera studenter genomfört sina examensarbeten på Norrvatten. Ämnena varierar från pilotförsök kring reningsteknik till dricksvattenanpassad dagvattenhantering.

På Norrvatten är vi stolta över vårt samarbete med universitet och högskolor. Under våren 2022 har flera studenter utfört spännande och intressanta examensarbeten hos oss.

Vårens examensarbeten i korthet:

Reservvatten

Om något skulle inträffa som gör att Görvälnverket inte kan producera dricksvatten, kan Norrvatten leverera reservvatten från sju grundvattenverk.  Därför är frågan om att skydda grundvattnet viktig för Norrvatten. Peter Malmgren, KTH, har utfört ett examensarbete som handlar om hållbar samhällsplanering och stadsutformning med fokus på hur dagvatten, dvs. regn och snö, kan hanteras så att grundvattnet skyddas mot föroreningar.

Norrvattens grundvattentäkter behöver inte bara skyddas utan även vidareutvecklas. Carolina Bergström, KTH, har i sitt examensarbete tagit fram stöd för att välja rätt väg. Hon har i samarbete med Chalmers gjort en multikriterieanalys där olika alternativ analyseras och vägs emot varandra.

Mikrobiell tillväxt

Norrvatten har periodvis haft problem med oönskad mikrobiell tillväxt i vissa vattentorn. Nadja Rabizadehmed, KTH, har i sitt examensarbete gjort en avancerad hydraulisk modellering av vattenomsättningen i Oxbergets vattentorn. Ett annat examensarbete som också rör mikrobiell tillväxt genomförs av Linus Johansson, Uppsala universitet, och beskriver sambanden mellan tillväxt och faktorer som temperatur och vattnets ålder.

Pilotförsök

En aktuell fråga för dricksvattenproducenter är PFAS, som är syntetiskt framställda kemikalier som förorenar vår natur och bland annat förekommer i vatten. Beatrice Marsilius, KTH, har genom pilotförsök undersökt hur PFAS i dricksvatten kan reduceras med hjälp av aktivt kol.

Norrvatten undersöker också rening genom ultrafilter, en reningsmetod som är effektiv mot virus och bakterier.  Philip Warman, KTH, har i sitt examensarbete redovisat resultat från pilotförsök med ultrafilter.

Vårens examensarbeten kommer publiceras löpande på den här sidan i takt med att de blir färdiga: Rapporter och examensarbeten - Norrvatten.se

Dela sidan