Renoverat vattentorn säkrar dricksvattenkvalitet

Renoverat vattentorn säkrar dricksvattenkvalitet
Publicerad 28 april 2022

Tibble vattentorn i Upplands-Bro kommun har förbättrats. Tornet har bland annat fått ett nytt system för att leda bort dagvatten och tornet har utrustats med partikelfilter, vilket minskar risken för att exempelvis pollen och luftföroreningar når dricksvattnet. Utvändigt märks renoveringen genom att ett extra tak, med ett inspektionsutrymme under, gjort tornet cirka 45 centimeter högre än tidigare. Renoveringen medför en ännu högre vattenkvalitet.

Tibble vattentorn byggdes på 1970-talet och har inte genomgått några större renoveringar sedan dess. Idag ställs andra krav på vattentorn än när tornet byggdes, bland annat ska ventilationshuvar ha partikelfilter som hindrar pollen, luftföroreningar och andra partiklar från att nå dricksvattnet i tornets bassäng. Tornets nya partikelfilter medför en ännu en högre dricksvattenkvalitet.

Vattentornets tidigare system för att leda bort dagvatten, det vill säga regn och smältvatten, har ersatts med ett nytt, säkrare dagvattensystem.  Taket har höjts med 45 centimeter för att rymma det nya dagvattensystemet. Tornet har fått dubbla tak och däremellan finns nu ett inspektionsutrymme, vilket underlättar underhåll och tillsyn.

Norrvattens renoveringsprojekt inleddes hösten 2021 och avslutades i april 2022.  Vattentornet rymmer cirka 6800 kubikmeter vatten.

taket på Tibbles vattentorn

Dela sidan