Pilotförsök med ultrafilter

Pilotförsök med ultrafilter
Publicerad 14 november 2022

Nyligen anlände en ny pilotanläggning till Görvälnverket. Utvändigt ser den ut som en vanlig container, men inuti finns avancerad utrustning för rening av dricksvatten. Under ett års tid kommer Norrvatten genomföra pilotförsök och undersöka hur ultrafilter bäst kan användas i vår framtida reningsprocess.

Ultrafilter är ett reningssteg som är effektivt för att rena bort mikroorganismer, som bakterier och virus, vid produktion av dricksvatten. Det är en membranteknik, där vattnet filtreras genom små, spagetti-liknande, hålfiber där till exempel virus och andra smittämnen kan avskiljas.

Norrvatten planerar för att bygga ut Görvälnverkets kapacitet och rening, och i samband med det är det aktuellt att införa ultrafilter. Pilotförsöken kommer bland annat ge underlag till placeringen av ultrafilter i den framtida reningsprocessen och optimering av kemikalie- och elförbrukning.

Dela sidan