Norra stockholmsåsens grundvattenråd 5 år

en hand håller en grundvattenmätare, grön växtlighet i bakgrunden
Publicerad 21 juni 2022

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd har fyllt 5 år! Det firades genom att grundvattenrådets ledningsgrupp och styrgrupp samlades för tårtfika, föreläsning samt studiebesök vid Ulriksdals grundvattenverk.

Grundvattenrådet bildades 2017 av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad och Norrvatten. Rådet arbetar för att långsiktigt förbättra kvalitet på grundvattnet i åsen och behålla tillgången av grundvatten i åsen.

Stockholmsåsen är idag norra Storstockholms viktigaste reservvattenkälla.  Om det skulle uppstå problem vid Norrvattens vattenverk eller med vattnet i Mälaren, så kan grundvattnet i norra Stockholmsåsen användas som reservvatten. Därför är det oerhört viktigt att skydda grundvattnet i åsen. 

Exempel på aktiviteter inom grundvattenrådet sedan 2017:

  • Framtagande och spridning av broschyr om Norra Stockholmåsen
  • Årliga öppna stormöten med olika teman
  • Dialog och samverkan med Trafikverket och Räddningstjänst kring Norra Stockholmsåsens utmaningar och behov
  • Insamling och sammanställning om grundvattenkvalitet från medlemskommunerna
  • Provtagning av grundvatten i åsen
  • "Riskutredning norra Stockholmsåsen", uppdragsrapport av Tyréns 2018
  • Utredning av föroreningar och påverkanskällor på Stockholmsåsen, rapport Tyrens 2021
Dela sidan