Ledningsprojekt ger säkrare vattenleverans i Sollentuna

Ledningsprojekt ger säkrare vattenleverans i Sollentuna
Publicerad 16 juni 2022

Norrvatten säkrar vattenleveransen för framtiden genom att fördubbla huvudvattenledningens storlek genom Rotebro i Sollentuna kommun. Den nuvarande huvudvattenledningen i Rotebro byts ut mot en större, som är 800 millimeter i diameter, och placeras i ett nytt läge.

Norrvatten har 34 mil huvudvattenledningar i 14 kommuner och arbetar ständigt med att säkerställa att vattenledningarna är i gott skick och har tillräcklig kapacitet. Genom att byta ut den nuvarande ledningen genom Rotebro mot en ledning med större dimension förbättras ledningens kapacitet. 

Dagens ledning i Rotebro har diametern 400 millimeter och den nya ledningen 800 millimeter. Att lägga en stor vattenledning i ett nytt läge i stadsmiljö är komplicerat och kräver noggrann planering. En annan utmaning för projektet är att korsa Edsån.  En rörbro kommer att användas för att korsa ån.

Projektet startade 2021 och genomförs i flera etapper.  Hela projektet beräknas vara klart under 2024.

Flera projekt i området

Projektet medför bland annat trafikavstängningar i området, läs mer om detta här: Norrvatten ökar kapaciteten på huvudvattenledning i Rotebro. Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) utför också arbeten i samma område för att byta ut kommunala vattenledningar. Norrvatten, SEOM och Sollentuna kommun samverkar för att minska störningar och miljöpåverkan från de olika projekten.

Vem gör vad?

I Sollentuna kommun är det Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) som ansvarar för de kommunala vattenledningarna och för att leverera dricksvatten hem till hushåll och verksamheter. Norrvatten producerar dricksvatten i vårt vattenverk i Järfälla och ansvarar för huvudvattenledningar som levererar dricksvatten fram till det kommunala ledningsnätet.

Dela sidan