Hur gick sommaren 2022?

Hur gick sommaren 2022?
Publicerad 14 september 2022

Vattenförbrukningen var väldigt hög i Norrvattens område i slutet av juni när vädret var varmt och torrt. Sommarens högsta vattenproduktion noterades den 28 juni. Vädret blev därefter svalare och vattenförbrukningen minskade.

Det finns ett starkt samband mellan vattenförbrukning och utomhustemperatur; vid varmt och torrt väder ökar vattenförbrukningen markant. Vattenförbrukningen i Norrvattens område är vanligtvis högst varma dagar i maj och juni. Efter midsommar, när många reser bort, brukar vattenförbrukningen minska.

13 dagar

Det kommunala dricksvattnet är ett livsmedel som främst är till för mat, dryck och hygien. Vattenverket och vattenledningar är dimensionerade för normal hushållsförbrukning.

Varma vår- och sommardagar, när både privatpersoner och verksamheter använder mycket vatten till exempelvis bevattning och pooler, kan vattenverket ha svårt att producera den mängd vatten som efterfrågas.

Under sommaren 2022 var produktionen högre än Norrvattens uthålliga produktionskapacitet, dvs. den mängd vatten som vattenverket kan producera under en längre period, under 13 dagar. De flesta av dessa dagar inträffade i maj och juni. Enstaka dagar av hög förbrukning innebär oftast inga problem, men om den höga förbrukningen håller i sig över en längre period får Norrvatten problem att klara av vattenleveranserna. 

Hållbar vattenanvändning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det krävs el och kemikalier för att producera dricksvatten, så av hållbarhetsskäl är det alltid viktigt att tänka på att undvika onödig vattenförbrukning.

Sedan 2018 arbetar Norrvatten och medlemskommunerna för att främja en hållbar vattenanvändning. Norrvatten deltar också i ett nationellt samarbete, som leds av branschorganisationen Svenskt vatten, där närmare 140 VA-organisationer och kommuner i Sverige gått samman för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Dela sidan