Grundvatten till Norrtälje vecka 38 - 40

Publicerad 09 september 2022

Under perioden 19 september - 6 oktober kommer abonnenter i Norrtälje att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten flyttar en huvudvattenledning för att ge plats åt Norrtälje kommuns byggprojekt i Lommarstranden. Under tiden kommer Norrtälje, Bergshamra, Rimbo, Rånäs, Svanberga, Nysättra, Kapellskär, Gräddö, Furusund med flera, helt eller delvis, få dricksvatten från Norrvattens grundvattenverk.

Grundvattnet är av god kvalitet, men har en annan hårdhetsgrad än vattnet från Görvälnverket som kommer från Mälaren. Detta innebär att du kan behöva dosera mer tvättmedel än vanligt. Dessutom kan det hårdare vattnet ge kalkutfällningar som syns på till exempel porslin, diskbänk och vattenkokare.

Grundvattenverken kommer att leverera vatten från 19 september till 6 oktober 2022. Datumen är preliminära och mindre ändringar i tidplanen kan ske. Förändringen av vattnet kommer att ske med några dagars fördröjning.

När huvudvattenledningen börjar användas igen som vanligt igen (preliminärt 6 oktober) kan det uppstå missfärgat vatten. Det beror på att rost följer med från ledningarna. Missfärgningen är ofarlig – vi rekommenderar att du spolar kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner.

Har du frågor om dricksvattnet i Norrtälje är du välkommen att kontakta Norrtälje vatten och avfall. 

Här hittar du svar på vanliga frågor:

Varför får vi annat vatten i kranen?

Norrvatten flyttar en del av en huvudvattenledning som normalt försörjer Norrtälje med Mälarvatten. Arbetet görs för att ledningen inte ska vara i vägen för Norrtälje kommuns kommande byggprojekt i Lommarstranden. Under tiden kommer centrala Norrtälje, Bergshamra, Rimbo, Rånäs, Svanberga, Nysättra, Kapellskär, Gräddö, Furusund med flera helt eller delvis att få dricksvatten från Norrvattens grundvattenverk. Många kommer få en blandning av Mälarvatten och grundvatten.

Under vilken period får vi annat vatten i kranen?

Grundvattenverken kommer att leverera vatten till Norrtälje kommun från 19 september till 6 oktober.  Datumen är preliminära och mindre ändringar i tidplanen kan ske. Förändringar av vattnet kan ske med några dagars fördröjning.

När får vi tillbaka vårt vanliga vatten?

Den 6 oktober levereras Mälarvatten till Norrtälje kommun igen. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar och blandas med ytvattnet varför det kan dröja några dagar innan vattnet är "som vanligt" igen.

Varifrån får vi vatten under perioden?

Under perioden kommer Norrvatten leverera vatten från grundvattenverken Finsta-Kilen och Västra Syninge i Norrtälje i stället för från Görvälnverket som tar vatten från Mälaren.

Vilken kvalitet har grundvattnet?

Grundvattnet i Norrtälje är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än ytvattnet (Mälarvattnet) som normalt levereras. Grundvattnet är hårt. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium. Hårdhetsgraden är cirka 11-13 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka vatten som vanligen levereras.

Här finns en tabell som visar vattnets sammansättning. 

Kommer jag att märka någon skillnad på vattnet?

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Under perioden då grundvatten levereras kan man tänka på följande:

- Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner.
- Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.
- Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

När huvudvattenledningen börjar användas igen som vanligt igen (preliminärt 6 oktober) kan det uppstå missfärgat vatten. Det beror på att rost följer med från ledningarna. Missfärgningen är ofarlig – vi rekommenderar att du spolar kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner.

Vilka typer av verksamheter/företag kan påverkas av grundvattnets sammansättning?

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten.

Hur tar jag bort kalkutfällningar?

Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.

Påverkas fiskarna i mitt akvarium?

Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor om dricksvattnet i Norrtälje är du välkommen att kontakta Norrtälje vatten och avfall. 

Dela sidan