Grundvatten i kranen vecka 20

Publicerad 12 maj 2022

Under perioden 15 - 20 maj kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, utför ett ledningsarbete i kombination med att vattenförbrukningen för närvarande är hög. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten i stället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Istället för ytvatten från Mälaren, som är mjukt och levereras från Görvälnverket, kommer grundvatten att levereras. Grundvattnet har en mycket hög kvalitet men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 15dH, jämfört med 5-6 dH för Mälarvattnet.

Grundvattenverket kommer att leverera vatten från 15 - 20 maj 2022.  Förändringen av vattnet kommer att ske med några dagars fördröjning.

Vanliga konsumenter kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjlighet kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Vid frågor kontakta:

Frågor och svar

Varför får vi annat vatten i kranen?

Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, utför ett ledningsarbete i kombination med att vattenförbrukningen för närvarande är hög.  I samband med detta kommer Norrvatten, helt eller delvis, att leverera vatten från Märsta grundvattenverk För att abonnenterna inte ska vara utan vatten kommer Norrvatten i stället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Under vilken period får vi annat vatten i kranen?

Grundvattenverket kommer att leverera vatten till Sigtuna kommun och Knivsta kommun den 15 - 20 maj 2022. Eventuella förändringar av vattnet kan ske med några dagars fördröjning.

När får vi tillbaks vårt vanliga vatten?

Från den 20 maj levereras Mälarvatten till Sigtuna och Knivsta igen. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar och blandas med ytvattnet varför det kan dröja några dagar innan vattnet är ”som vanligt” igen.

Varifrån får vi vatten under perioden?

Under perioden kommer Sigtuna kommun och Knivsta kommun att få vatten levererat från Märsta grundvattenverk i stället för från Görvälnverket som tar vatten från Mälaren.

Mer information om Märsta grundvattenverk. 

Vilken kvalitet har grundvattnet från Märstaverket?

Grundvattnet från Märstaverket är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än ytvattnet (Mälarvattnet).

Vilken hårdhetsgrad har grundvattnet från Märstaverket?

Grundvattnet från Märstaverket har en annan teknisk sammansättning än det vatten som normalt levereras. Grundvattnet är hårt. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium, och att det också i övrigt har en högre salthalt. Hårdhetsgraden är cirka 15 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka vatten som vanligen levereras.

Kommer jag att märka någon skillnad på vattnet?

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Under perioden då grundvatten levereras kan man tänka på följande:

  • Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner. 
  • Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra. 
  • Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Vilka typer av verksamheter/företag kan påverkas av grundvattnets sammansättning?

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten.

Hur tar jag bort kalkutfällningar?

Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.

Påverkas fiskarna i mitt akvarium?

Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Var finns information som visar grundvattnets tekniska sammansättning?

En tabell som visar den tekniska sammansättningen på grundvattnet från Märstaverket finns att ladda ner som pdf-fil.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Knivsta:

Har du frågor om dricksvattnet i Knivsta kommun är du välkommen att ringa till Roslagsvattens kundservice, telefon: 08-540 835 42.

Sigtuna:

Har du frågor om dricksvattnet i Sigtuna kommun är du välkommen att ringa till Sigtuna Vatten och Renhållning AB: 08-409 251 01

 

 

Dela sidan