Dagvattnets dag 24 september

Gatubrunn och asfalt som är blöt av regn. Några höstlöv på marken
Publicerad 21 september 2022

Den 24 september firar vi dagvattnets dag! Vattnet som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö, kallas dagvatten. Mycket av dagvattnet hamnar i våra dricksvattentäkter eller våra badsjöar. Det är därför viktigt att skydda dagvattnet och se till att det kan fylla på sjöar och grundvattenmagasin, utan att orsaka översvämningar, och utan att det förorenas.

Vad kan jag själv göra?

Det finns mycket som var och en kan göra för att skydda dagvattnet:

  • Om du bor i villa eller radhus: samla regnvatten i tunna eller tank, så att vattenflödet fördröjs vid kraftiga regn. Använd gärna regnvattnet till bevattning
  • Tvätta bilen på biltvätt (och inte på gatan eller din uppfart). Tvättvattnet innehåller metaller, oljor och andra föroreningar som biltvättar har tillstånd att hantera.
  • Ta hand om ditt skräp och sortera i avsedda behållare. Det är viktigt att skräp inte hamnar på gatan eller i naturen. Avfall kan innehålla många föroreningar som riskerar hamna i våra dricksvattentäkter. Plast bryts även ner till mikroplast som kan hamna i vatten och påverka både djur och människor.
  • Se till att inga kemikalier, petroleumprodukter, färgrester eller liknande rinner ut på marken eller ner i gatubrunnar

Hållbar dagvattenhantering

Under 2021 – 2023 utvecklar Norrvatten, tillsammans med kommunerna i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd, stöd och vägledning för en hållbar dagvattenhantering inom Stockholmsåsens vattenskyddsområden. Det övergripande målet är att uppnå ett hållbart samhällsbyggande med en säker hantering av dagvatten som bidrar till att skydda grundvattnet mot föroreningar.

Mer information om Norra stockholmsåsens grundvattenråd

Dela sidan