Budget och delårsrapport beslutade

Budget och delårsrapport beslutade
Publicerad 09 november 2022

Norrvattens budget för 2023 samt delårsrapport för 2022 fastställdes av förbundsfullmäktige den 8 november 2022.

Delårsrapport 2022

Delårsrapporten omfattar hela Norrvattens verksamhet och innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen för delåret och en resultatprognos för hela verksamhetsåret. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2022. Rapporten innehåller även en redogörelse för Norrvattens målarbete.

Ladda ned Norrvattens delårsrapport per den 30 juni 2022

Budget 2023 med verksamhetsplan för 2024- 2025

Norrvattens budget är en plan över nästa års intäkter och kostnader. Budgeten är ett viktigt verktyg och styrinstrument för vår verksamhet.
Ladda ned Norrvattens budget för 2023 med verksamhetsplan för 2024 - 2025.

Dela sidan