Avancerade sensorer optimerar driften av vattenverk

Avancerade sensorer optimerar driften av vattenverk
Publicerad 28 april 2022

Ett nyligen avslutat forskningsprojekt, där Norrvatten medverkat, har lett till ökad kunskap om hur optiska sensorer kan användas för att optimera borttagning av naturligt organiskt material i olika beredningssteg på vattenverk. Idag används optiska sensorer bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige.

Naturligt organiskt material i sjöar och vattendrag ökar i Norden. Det beror bland annat på klimatförändringar som för med sig varmare temperaturer och kraftiga regn.

En ökning av naturligt organiskt material innebär att vattenverken behöver ta till fler åtgärder i reningsprocessen och använda mer kemikalier när råvatten renas till dricksvatten. Framtida klimatförändringar kommer sannolikt att leda till större variation i råvattenkvalitet, och vattenverken måste därför förbereda sig på detta.

Årstidsvariationer kan hanteras

Mängden naturligt organiskt material i sjöar och vattendrag varierar under året, vilket gör vattenverkens drift komplicerad. Forskningsprojektet Genomljusning har undersökt hur användningen av olika optiska, kemiska och fysiska sensorer i dricksvattenproduktion kan följa variationerna och förbättra reningen. Under fyra år samlade projektet information om användning av optiska sensorer för förbättrad drift av fem olika vattenverk, varav Görvälnverket är ett.

Projektets bedömning är att användningen av sensorer kommer att öka framöver eftersom dricksvattenproduktionen ska blir mer hållbar när det gäller både kemikalie- och elanvändning.

Projektet har letts av forskare vid SLU och Chalmers och har genomförts i samarbete med fem olika vattenproducenter (Norrvatten, Uppsala Vatten, Gästrike Vatten, Göteborg Kretslopp och vatten samt Vivab AB).  Det finansierades av Svenskt Vatten Utveckling, SLU, Uppsala Vatten, Norrvatten, Vivab AB, Göteborg Kretslopp och vatten samt Gästrike Vatten.

Varför är naturligt organiskt material ett problem?

Naturligt organiskt material kan orsaka kvalitetsproblem i dricksvattenproduktionen som till exempel lukt, smak och färg. Det kan också bilda potentiellt hälsofarliga biprodukter vid desinfektion. Ett annat problem är att naturligt organiskt material kan leda till högre halter av bakterier i vattenledningar.

Läs och ladda ner rapporten: Optiska sensorer i dricksvattenberedning från Svenskt Vattens webbplats.

Dela sidan