Nyheter f��r dricksvattenkvalitet

Ytterst små mängder mikroplast i Mälaren

2019-03-21
Örebro universitet har undersökt förekomsten av mikroplaster i Sveriges fyra största sjöar. I undersökningen ingår Mälaren, där Norrvatten hämtar sitt råvatten. Resultatet visar att det endast finns ytterst små mängder mikroplaster i Mälaren.

Luktar klor mer på vintern?

2019-01-23
På vintern behöver Norrvatten inte dosera lika mycket klor som på sommaren eftersom vattentemperaturen är lägre. Men trots det är det fler som upplever att vattnet luktar just klor på vintern.

Inga detekterbara halter TBT i Norrvattens dricksvatten

2019-01-16
Det finns inte några detekterbara halter av Tributyltenn, TBT, i inkommande råvatten på Norrvattens vattenverk. De höga halterna av TBT i sediment i Mälaren har varit känt och därför har Norrvatten låtit analysera råvattnet som används till dricksvatten.