Nyheter 2022

Här hittar du alla nyheter från 2022.

Risk för lågt tryck i Helenelund, Sollentuna

2022-05-31
För att göra plats för tvärbanans utbyggnad kommer Norrvatten att flytta en huvudvattenledning i Helenelund, Sollentuna. I samband med dessa ledningsarbeten kan fastigheter i Helenelund drabbas av lågt vattentryck.

Norrvattens årsredovisning 2021

2022-05-19
Norrvattens årsredovisning för 2021 fastställdes av Norrvattens förbundsfullmäktige den 17 maj 2022. I årsredovisningen hittar du, förutom vår förvaltningsberättelse och finansiell information, även en inledande text från VD Håkan Falk och vår miljöredovisning för 2021.

Spara vatten varma dagar

2022-05-12
I Stockholmsområdet går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

Grundvatten i kranen vecka 20

2022-05-12
Under perioden 15 - 20 maj kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, utför ett ledningsarbete i kombination med att vattenförbrukningen för närvarande är hög. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten i stället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Nytt gränsvärde för PFAS

2022-05-06
Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Livsmedelsverket föreslår nu ett nytt, betydligt lägre gränsvärde för PFAS, som kommer att börja gälla 2026. Norrvattens dricksvatten innehåller idag PFAS-halter nära det nya gränsvärdet, och kommer att behöva införa ytterligare rening. Den viktigaste åtgärden är dock att de som släpper ut PFAS-ämnen i miljön tar sitt ansvar.

Guld, silver och brons till examensarbeten på Norrvatten

2022-04-29
Ett examensarbete som utförts på Norrvatten har utsetts till bästa examensarbete inom VA-området 2021. Två andra examensarbeten som utförts på Norrvatten fanns också med i toppen när Svenskt vatten nyligen utsåg 2021 års pristagare.

Renoverat vattentorn säkrar dricksvattenkvalitet

2022-04-28
Tibble vattentorn i Upplands-Bro kommun har förbättrats. Tornet har bland annat fått ett nytt system för att leda bort dagvatten och tornet har utrustats med partikelfilter, vilket minskar risken för att exempelvis pollen och luftföroreningar når dricksvattnet. Utvändigt märks renoveringen genom att ett extra tak, med ett inspektionsutrymme under, gjort tornet cirka 45 centimeter högre än tidigare. Renoveringen medför en ännu högre vattenkvalitet.

Avancerade sensorer optimerar driften av vattenverk

2022-04-28
Ett nyligen avslutat forskningsprojekt, där Norrvatten medverkat, har lett till ökad kunskap om hur optiska sensorer kan användas för att optimera borttagning av naturligt organiskt material i olika beredningssteg på vattenverk. Idag används optiska sensorer bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige.

Områdesmätare analyserar vattenförluster

2022-04-28
Norrvatten och Danderyds kommun har ett samarbete där områdesmätare, som mäter in- och utgående vatten i ett område, har satts upp på det kommunala ledningsnätet för att räkna fram vattenförluster. Den största delen av vattenförluster på ledningsnätet består av läckage, men det finns även andra typer som är viktiga att identifiera.