Nyheter 2022

Här hittar du alla nyheter från 2022.

Grundvatten i kranen vecka 46

2022-11-08
Under vecka 46 kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, behöver utföra förberedande arbeten inför ett kommande arbete vid Stäkets tryckstegringsstation. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Dagvattnets dag 24 september

2022-09-21
Den 24 september firar vi dagvattnets dag! Vattnet som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö, kallas dagvatten. Mycket av dagvattnet hamnar i våra dricksvattentäkter eller våra badsjöar. Det är därför viktigt att skydda dagvattnet och se till att det kan fylla på sjöar och grundvattenmagasin, utan att orsaka översvämningar, och utan att det förorenas.

Kartläggning av PFAS i Mälaren vid Görväln

2022-09-14
Norrvatten har undersökt källorna till PFAS-föroreningar som når den del av Mälaren där Norrvatten hämtar råvatten för att producera dricksvatten. Studien visar på vikten av att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder.

Hur gick sommaren 2022?

2022-09-14
Vattenförbrukningen var väldigt hög i Norrvattens område i slutet av juni när vädret var varmt och torrt. Sommarens högsta vattenproduktion noterades den 28 juni. Vädret blev därefter svalare och vattenförbrukningen minskade.

Andreas Thunberg ny VD för Norrvatten

2022-06-27
Norrvattens styrelse har, vid ett styrelsemöte den 22 juni, beslutat att anställa Andreas Thunberg som VD på Norrvatten från den 1 januari 2023.

Norra stockholmsåsens grundvattenråd 5 år

2022-06-21
Norra Stockholmsåsens grundvattenråd har fyllt 5 år! Det firades genom att grundvattenrådets ledningsgrupp och styrgrupp samlades för tårtfika, föreläsning samt studiebesök vid Ulriksdals grundvattenverk.

Ledningsprojekt ger säkrare vattenleverans i Sollentuna

2022-06-16
Norrvatten säkrar vattenleveransen för framtiden genom att fördubbla huvudvattenledningens storlek genom Rotebro i Sollentuna kommun. Den nuvarande huvudvattenledningen i Rotebro byts ut mot en större, som är 800 millimeter i diameter.

Nationaldagen i Hagaparken 2022

2022-06-13
Efter två års uppehåll var det äntligen dags för det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hagaparken, Solna, den 6 juni 2022. Norrvatten bemannade en dricksvattenstation där vi bjöd på gott kranvatten och delade ut vattenflaskor till törstiga nationaldagsfirare.