Nyheter f������r dricksvattenkvalitet

Pilotförsök för vattenverkets framtida reningsprocess

2023-02-22
Försöken i Norrvattens nya pilotanläggning är i full gång. Pilotanläggningen anlände till Görvälnverket i höstas och under ett års tid kommer Norrvatten testa hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har nu pågått i några månader och ger redan ny kunskap.

Nya regler för dricksvatten

2023-02-22
Den 1 januari 2023 började Livsmedelsverkets nya föreskrifter om dricksvatten att gälla i Sverige. Det innebär bland annat nya regler för hur kvaliteten på dricksvatten ska följas upp och vilka ämnen som ska undersökas. För Norrvattens del innebär det till exempel att vi behöver införa ett nytt undersökningsprogram.

Kartläggning av PFAS i Mälaren vid Görväln

2022-09-14
Norrvatten har undersökt källorna till PFAS-föroreningar som når den del av Mälaren där Norrvatten hämtar råvatten för att producera dricksvatten. Studien visar på vikten av att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder.

Nytt gränsvärde för PFAS

2022-05-06
Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Livsmedelsverket föreslår nu ett nytt, betydligt lägre gränsvärde för PFAS, som kommer att börja gälla 2026. Norrvattens dricksvatten innehåller idag PFAS-halter nära det nya gränsvärdet, och kommer att behöva införa ytterligare rening. Den viktigaste åtgärden är dock att de som släpper ut PFAS-ämnen i miljön tar sitt ansvar.

Renoverat vattentorn säkrar dricksvattenkvalitet

2022-04-28
Tibble vattentorn i Upplands-Bro kommun har förbättrats. Tornet har bland annat fått ett nytt system för att leda bort dagvatten och tornet har utrustats med partikelfilter, vilket minskar risken för att exempelvis pollen och luftföroreningar når dricksvattnet. Utvändigt märks renoveringen genom att ett extra tak, med ett inspektionsutrymme under, gjort tornet cirka 45 centimeter högre än tidigare. Renoveringen medför en ännu högre vattenkvalitet.

Avancerade sensorer optimerar driften av vattenverk

2022-04-28
Ett nyligen avslutat forskningsprojekt, där Norrvatten medverkat, har lett till ökad kunskap om hur optiska sensorer kan användas för att optimera borttagning av naturligt organiskt material i olika beredningssteg på vattenverk. Idag används optiska sensorer bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige.

Forskning för hållbar hantering av dagvatten

2022-02-24
Norrvatten och Luleå tekniska universitet samarbetar med kommunerna i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd (Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna) i ett nytt förberedande forskningsprojekt som syftar till att hitta hållbara lösningar för att hantera dagvatten i städer så att grundvattnet skyddas mot föroreningar.

Luktar klor mer på vintern?

2022-02-08
På vintern behöver Norrvatten inte dosera lika mycket klor som på sommaren eftersom vattentemperaturen är lägre. Men trots det är det fler som upplever att vattnet luktar just klor på vintern.

Forskning om vattenkvalitet i ledningsnät ger resultat

2021-12-16
I ett pågående forskningsprojekt kontrollerar Norrvatten vattenkvaliteten i ledningar och vattentorn med hjälp av tre olika moderna analysinstrument. Genom projektet har Norrvatten löst ett återkommande problem med bakterietillväxt i Oxbergets vattentorn.