Nyheter 2022

Här hittar du alla nyheter från 2022.

Andreas Thunberg ny VD för Norrvatten

2022-06-27
Norrvattens styrelse har, vid ett styrelsemöte den 22 juni, beslutat att anställa Andreas Thunberg som VD på Norrvatten från den 1 januari 2023.

Norra stockholmsåsens grundvattenråd 5 år

2022-06-21
Norra Stockholmsåsens grundvattenråd har fyllt 5 år! Det firades genom att grundvattenrådets ledningsgrupp och styrgrupp samlades för tårtfika, föreläsning samt studiebesök vid Ulriksdals grundvattenverk.

Ledningsprojekt ger säkrare vattenleverans i Sollentuna

2022-06-16
Norrvatten säkrar vattenleveransen för framtiden genom att fördubbla huvudvattenledningens storlek genom Rotebro i Sollentuna kommun. Den nuvarande huvudvattenledningen i Rotebro byts ut mot en större, som är 800 millimeter i diameter, och placeras i ett nytt läge.

Nationaldagen i Hagaparken 2022

2022-06-13
Efter två års uppehåll var det äntligen dags för det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hagaparken, Solna, den 6 juni 2022. Norrvatten bemannade en dricksvattenstation där vi bjöd på gott kranvatten och delade ut vattenflaskor till törstiga nationaldagsfirare.

Risk för lågt tryck i Helenelund, Sollentuna

2022-05-31
För att göra plats för tvärbanans utbyggnad kommer Norrvatten att flytta en huvudvattenledning i Helenelund, Sollentuna. I samband med dessa ledningsarbeten kan fastigheter i Helenelund drabbas av lågt vattentryck.

Norrvattens årsredovisning 2021

2022-05-19
Norrvattens årsredovisning för 2021 fastställdes av Norrvattens förbundsfullmäktige den 17 maj 2022. I årsredovisningen hittar du, förutom vår förvaltningsberättelse och finansiell information, även en inledande text från VD Håkan Falk och vår miljöredovisning för 2021.

Spara vatten varma dagar

2022-05-12
I Stockholmsområdet går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

Grundvatten i kranen vecka 20

2022-05-12
Under perioden 15 - 20 maj kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, utför ett ledningsarbete i kombination med att vattenförbrukningen för närvarande är hög. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten i stället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.