Nyheter 2022

Här hittar du alla nyheter från 2022.

Webbinarium 2 december: tema hållbar dagvattenhantering

2022-11-23
Norra Stockholmsåsens grundvattenråd bjuder in till sitt årliga öppna möte som i år äger rum den 2 december. Mötet hålls digitalt i samverkan med projektet Blue innovation ”Systemstöd för skydd av grundvattenresurser genom hållbar dagvattenhantering”. Vissa programpunkter hålls på engelska.

Grundvatten i kranen vecka 48 och 49

2022-11-18
Under vecka 48 och 49 kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, utför ett arbete vid Stäkets tryckstegringsstation. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Ny huvudvattenledning i Märsta i drift

2022-11-14
Nu levererar Norrvatten dricksvatten via den nya vattenledningen mellan Valsta och Brista, i Märsta, Sigtuna kommun. Den nya ledningen är en 1000 meter lång stålledning och ersätter en tidigare ledning i glasfiberarmerad polyester. Bytet av ledningsmaterial minskar risken för stora läckor, vilket ger en säkrare vattenleverans.

Pilotförsök med ultrafilter

2022-11-14
Nyligen anlände en ny pilotanläggning till Görvälnverket. Utvändigt ser den ut som en vanlig container, men inuti finns avancerad utrustning för rening av dricksvatten. Under ett års tid kommer Norrvatten genomföra pilotförsök och undersöka hur ultrafilter bäst kan användas i vår framtida reningsprocess.

Vårens examensarbeten

2022-11-14
Under våren 2023 kommer studenter från KTH och Uppsala universitetet att genomföra sina examensarbeten hos Norrvatten. Ämnena för vårens arbeten kretsar kring reningsprocesser och dricksvattenkvalitet. På Norrvatten är vi glada över vårt samarbete med universitet och högskolor och ser fram emot ännu en termin med intressanta examensarbeten.

Norrvatten söker enhetschef drift och underhåll

2022-11-08
Norrvatten är inne i ett utvecklingsarbete där vi behöver arbeta systematiskt, uthålligt och kvalitetsmedvetet för en säker och hållbar vattenförsörjning. Vi planerar också för stora investeringar i dricksvattenproduktionen under kommande år och du blir en viktig aktör i arbetet med våra framtidsfrågor. Är du rätt person?

Grundvatten i kranen vecka 46

2022-11-08
Under vecka 46 kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, behöver utföra förberedande arbeten inför ett kommande arbete vid Stäkets tryckstegringsstation. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Dagvattnets dag 24 september

2022-09-21
Den 24 september firar vi dagvattnets dag! Vattnet som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö, kallas dagvatten. Mycket av dagvattnet hamnar i våra dricksvattentäkter eller våra badsjöar. Det är därför viktigt att skydda dagvattnet och se till att det kan fylla på sjöar och grundvattenmagasin, utan att orsaka översvämningar, och utan att det förorenas.

Kartläggning av PFAS i Mälaren vid Görväln

2022-09-14
Norrvatten har undersökt källorna till PFAS-föroreningar som når den del av Mälaren där Norrvatten hämtar råvatten för att producera dricksvatten. Studien visar på vikten av att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder.