Webbinarium 10 december: Framtidens grundvatten; förorenat, i överflöd eller vattenbrist?

Webbinarium 10 december: Framtidens grundvatten; förorenat, i överflöd eller vattenbrist?
Publicerad 02 november 2021

Norra stockholmsåsens grundvattenråd bjuder in till sitt årliga öppna möte. I år sker mötet digitalt.

Vid årets möte blickar grundvattenrådet ut mot framtiden. I en sådan utblick finns det många intressanta frågor:

  • hur är grundvattensituationen idag?
  • vad vet vi om framtidens klimat och grundvatten i klimatförändringens spår?
  • finns det positiva effekter från översvämningar?
  • hur behöver vi hjälpas åt för att anpassa vårt samhälle för att klara dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat?

En del svar kommer vi förhoppningsvis att få från våra inbjudna föreläsare från de nationella myndigheterna SMHI, SGU och Livsmedelsverket samt SLU, och kanske väcks en hel del nya frågor.

Anmälan

Mötet sker digitalt via Teams, den 10 december klockan 9-12. Anmäl dig till: grundvattenradet@norrvatten.se för att få inloggningslänken till mötet. 

Program (preliminära tider):

  • 9 - 9.15 Grundvatten i Norra Stockholmåsen; dagens situation, uppmätta nivåer i åsen, ser vi redan effekter av klimatförändringar? (Helene Ejhed, Norrvatten)
  • 9.15 - 9.45 Klimatprognoser för Stockholmsområdet ( Julia Zabori, SMHI)
  • 9.45-10.15 Klimatprognoser för Stockholmsområdet avseende grundvatten (Bo Thunholm, SGU)
  • 10.30-11 Negativa och positiva effekter från översvämning - spridning från förorenad mark respektive ekosystemtjänster av översvämmade vattenområden (Sara Bergek, SLU om resultat från projektet LIFE IP Rich Waters )
  • 11 -12 Klimatanpassad dricksvattenförsörjning- Livskraft om vad vi ska klara av ur civilförsvarssynpunkt, Mänsklig påverkan på grundvatten i ett förändrat klimat; exempel från Uppsala och Gävle, Klimatanpassningsverktyget (Pär Aleljung, Livsmedelsverket)

Varmt välkommen till ett spännande webbinarium!

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd bildades 2017 av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad och Kommunalförbundet Norrvatten. Kommunalförbundet Norrvatten är samordnare och juridisk person, med ansvar för rådets gemensamma ekonomi. Syftet med grundvattenrådet är att skydda det viktiga grundvattnet i norra Stockholmsåsen.

Stockholmsåsen är idag norra Storstockholms viktigaste reservvattenkälla.  Om det skulle uppstå problem vid Norrvattens vattenverk eller med vattnet i Mälaren, så kan grundvattnet i norra Stockholmsåsen användas som reservvatten.

 
Dela sidan