Valsta vattentorn renoveras

Foto på hörnet av en betongbyggnad.
Publicerad 07 juni 2021

Valsta vattentorn i Sigtuna kommun renoveras utvändigt under sommaren och hösten 2021. Renoveringen består av betongreparationer och ommålning.

Arbetena inleds i början av juni med att en ställning byggs runt hela vattentornet. Hela ställningen kommer att plastas in. Arbetsområdet, som i huvudsak består av asfaltsytan under tornet, kommer att stängslas in. Därefter inleds själva renoveringsarbetena som består av blästring, betongarbeten och slutligen ommålning. I slutet av 2021 beräknas arbetena vara klara. 

Arbetena kommer att medföra visst buller i närområdet och att tung trafik kommer att köra på uppfartsvägen till tornet. Allmänheten kommer inte att ha tillgång till marken under och runt vattentornet under tiden som arbetena pågår. Renoveringen kommer inte att påverka vattenleveransen i Sigtuna. 

Valsta – ett av Norrvattens vattentorn

Valsta vattentorn, som rymmer 6200 kubikmeter vatten, byggdes på 1960-talet och är ett av Norrvattens åtta vattentorn. Vattentornen innehåller de vattenvolymer som behövs för att klara vattenförbrukningen när den är som högst under morgon och kväll. Vattnet i tornen kan också användas för att försörja ett område lokalt vid driftstörningar, till exempel vid en vattenläcka då en ledning är stängd för reparation.

Dela sidan