Trygg dricksvattenproduktion under pandemin

Publicerad 18 januari 2022

Under pandemin arbetar Norrvatten förebyggande för att säkerställa att vår samhällskritiska verksamhet alltid ska fungera.

Norrvatten producerar och levererar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm och vår verksamhet måste fungera dygnet runt, årets alla dagar.

Vi har sedan mars 2020 vidtagit olika åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 på våra arbetsplatser, och följer förstås myndigheternas rekommendationer med anledning av pandemin. 

Norrvattens fokus är att vår samhällskritiska verksamhet alltid ska fungera. Vi har en planering för att  säkerställa att vi kan producera dricksvatten, kontrollera dricksvattnets kvalitet och laga läckor även om många av våra medarbetare blir sjuka. Det behövs kemikalier för att producera dricksvatten och för närvarande har vi god tillgång till nödvändiga kemikalier. I nuläget finns därför ingen risk för brist på dricksvatten i vårt område med anledning av den pågående pandemin.

Dela sidan