Test med drönare för att hitta läckor

Test med drönare för att hitta läckor
Publicerad 16 juni 2021

Norrvatten, i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, testar att använda drönare med värmekamera för att upptäcka läckor. Det är en ny metod i Sverige och det första försöket visade att metoden kräver vissa förutsättningar för att fungera väl.

Det första försöket utfördes nyligen på Stockholm Vatten och Avfalls läcksökningsbana. Försöket visade att tekniken med värmekamera fungerar bäst när vattnet inte dräneras fort utan sprider sig över i marken, för att temperaturskillnaden lättare ska upptäckas.

Norrvatten kommer att fortsätta att utvärdera den nya tekniken och fastställa när den är mest lämplig att använda utifrån bland annat väder, vind och markförhållanden.

Norrvatten har använt drönare sedan 2019

Norrvatten har sedan 2019 använt drönare i projekt på ledningsnätet, till exempel för att mäta volymen av uppgrävda schaktmassor. Erfarenheterna visar att drönare kan ge både lägre kostnader, högre precision och spara tid jämfört med traditionell mätning.

Under 2020 köpte Norrvatten in en ny drönare som ger nya möjligheter. Nu kan Norrvatten bland annat ta hjälp av drönaren för att kontrollera entreprenader i byggskedet, kontrollera ledningsrätter i svårtillgänglig terräng, inventera ledningsgator för röjning av sly och träd, inventera vattentorn och anläggningar och ta flygfoton av algblomningar i Mälaren.

Dela sidan