Test av oljesensor

Avspärrningsläns  ligger utlagd  i en cirkel på Mälarens yta
Publicerad 25 augusti 2021

På Norrvatten pågår försök med att använda sensorer för att få tidig varning om oljespill i Mälaren.  Nyligen genomfördes mätning av ett väldigt litet oljeläckage från ett gammalt vrak i Säbyholmsviken. Platsen ligger långt från Görvälnverket så detta oljespill var ingen fara för Norrvattens dricksvattenproduktion, men mätningen var en bra övning för att testa utrustningen.

Det vatten som Norrvatten använder för att producera dricksvatten av kommer från Mälaren. Mälarens vatten är av hög kvalitet, men det finns flera olika typer av föroreningar som kan påverka vattnet negativt. Därför är det viktigt att Mälaren skyddas från föroreningar. Om olyckan skulle vara framme är det även viktigt att dricksvattenproducenter tidigt får information om till exempel oljespill. Därför är försöken med oljesensorer intressanta.

oljemätning6_800_300.jpg

Dela sidan