Sensorer förbättrar drift av vattenverk

Sensorer förbättrar drift av vattenverk
Publicerad 29 april 2021

Norrvatten samarbetar med SLU i flera forskningsprojekt. Samarbetet har bland annat resulterat i ökad kunskap om hur man kan använda avancerade sensorer för att få en bättre bild av mängden naturligt organiskt material i dricksvattenproduktionen.

Naturligt organiskt material i sjöar och vattendrag ökar i Norden. Det beror bland annat på klimatförändringar som för med sig varmare temperaturer och kraftiga regn.

Naturligt organiskt material kan orsaka kvalitetsproblem i dricksvattenproduktionen som till exempel lukt, smak och färg. Det kan också bilda potentiellt hälsofarliga biprodukter vid desinfektion. Ett annat problem är att naturligt organiskt material kan leda till högre halter av bakterier i vattenledningar.

En ökning av naturligt organiskt material innebär att vattenverken behöver ta till fler åtgärder i reningsprocessen och använda mer kemikalier när råvatten renas till dricksvatten.

Årstidsvariationer

Mängden naturligt organiskt material i sjöar och vattendrag varierar under året, vilket gör vattenverkens drift komplicerad.

Projektet Genomljusning har undersökt hur användningen av olika optiska, kemiska och fysiska sensorer i dricksvattenproduktion kan följa variationerna följas och förbättra reningen.

Projektet finansieras av SLU, Svenskt Vatten, DRICKSSafeDrink, DigiDrick samt ett samarbete mellan åtta olika vattenverk (Borås Energi och Miljö, Gästrike Vatten, Göteborg Kretslopp och Vatten, Norrvatten, Sydvatten, Tekniska Verken, Uppsala Vatten, VIVAB). Forskare från såväl SLU som Chalmers deltar.

Mer information om Genomljusning finns på SLU:s webbplats.  

Dela sidan