Nya röret på plats med die-draw

Nya röret på plats med die-draw
Publicerad 10 november 2021

Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Ledningsrenoveringen görs med en ny schaktfri teknik, die-draw, som är en typ av rörinfodring. Efter en tids förberedelser är nu 604 meter av den nya ledningen på plats inuti det befintliga röret.

Det är för första gången i Sverige som die-draw används för så här stora vattenledningar. Norrvattens ledning har en diameter på 1000 millimeter.

Die-draw är en typ av rörinfodring som passar bra vid längre, raka ledningssträckor i stadsmiljö, där man vill undvika stora schaktarbeten. Metoden innebär att ett nytt foder, ett PE-rör (polyetenrör), dras med en vinsch genom en form där rörets diameter krymper med 10-12 procent. Sedan dras det vidare in i den befintliga ledningen. När det nya röret har dragits igenom det befintliga röret släpper man dragkraften från vinschen och det nya röret återgår till sin nästan ursprungliga dimension. Detta ger den renoverade vattenledningen en nästan lika stor innerdiameter som tidigare.

Norrvattens byggledare vid den nya ledningen i samband med förberedande arbeten.  

604 meter

Nyligen kom 604 meter av ledningen på plats. Efter en tids förberedelser tog själva genomförandet, det vill säga momentet att dra ledningen igenom det befintliga röret, ungefär ett dygn. Nu återstår cirka 150 meter av ledningsrenoveringen. I en kraftig böj på den befintliga ledningen kommer Norrvatten anlägga en ny stålledning och sedan återstår en kortare bit av sträckan, cirka 150 meter, som också genomförs med die-draw.

Projektet vid Finspångsgatan genomförs med die-draw för att minska störningar i området. På så sätt behöver inte marken längs hela ledningssträckan grävas upp och genomförandet går fortare. Metoden är också billigare än traditionell schaktning.

Foto från arbetets gång: här syns en del av den nya ledningen innan den drogs in i det befintliga röret.

Leveranssäkerhet tryggas

Ledningen som renoveras är en stålledning från 1960-talet och den är drabbad av rostangrepp både utvändigt och invändigt, mest vid skarvarna. Genom åren har många läckor har inträffat på ledningen och reparationerna har varit kostsamma. Ledningsrenoveringen görs för att ledningen ska vara i gott skick och trygga leveranssäkerheten framöver.

Metod från Storbritannien

Metoden die-draw kommer från Storbritannien där den använts i flera projekt, och i Norge genomfördes nyligen ett projekt med metoden. Norrvatten använder regelbundet andra metoder för schaktfri ledningsrenovering, men det här är första gången die-draw används och det är också första gången i Sverige som metoden används för den här storleken på rör.

Vilken metod som ska väljas i samband med ledningsrenovering beror på en rad faktorer, som ledningens längd, om ledningen är rak eller har böjar, markförhållanden och omgivande bebyggelse.

Dela sidan