Ny ackreditering för Norrvattens labb

Person häller vätska i laboratorieutrustning
Publicerad 25 februari 2021

Norrvattens laboratorium har gått över till en ny typ av instrument för att mäta ammonium, nitrit, nitrat och fosfat. Det betyder labbet ackrediterats mot en annan standard för analyser av dessa ämnen.

Vårt laboratorium har även tidigare mätt ammonium, nitrit, nitrat och fosfat, men det instrument som använts fram till nu tillverkas inte längre och inom snar framtid kommer det inte gå att köpa reservdelar.

Det nya instrumentet bygger precis som det äldre på en spektrofotometrisk teknik, det vill säga en teknik där man kemiskt bygger ett färgkomplex med det analyserade ämnet och avläser det med hjälp av ljus vid en speciell våglängd.

Att byta instrument i ett ackrediterat laboratorium kräver noggranna förberedelser. Medarbetare på Norrvattens laboratorium har kört in, verifierat och validerat instrumentet under de senaste åren. Nu har Swedac godkänt att Norrvattens laboratorium kan använda det nya instrumentet inom den ackrediterade verksamheten.

Kunder som anlitar Norrvattens laboratorium kommer inte att märka någon skillnad, utan analysresultaten kommer presenteras som vanligt.

Det nya instrumentet som mäter ammonium, nitrit, nitrat och fosfat.

Dela sidan