Norrvatten 95 år!

Norrvatten 95 år!
Publicerad 11 november 2021

”Stockholms norra förorters kommunalförbund för vattenledning” bildades den 11 november 1926. Idag heter vi Norrvatten och kan se tillbaka på 95 händelserika år i dricksvattnets tjänst. Nu fortsätter vårt arbete för att kommunerna i norra Storstockholm även i fortsättningen ska ha tillgång till friskt och gott kranvatten.

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Norrvattens uppdrag har hela tiden handlat om att förse våra medlemskommuner med hälsosamt dricksvatten. 

Vid starten fanns tre medlemmar i kommunalförbundet. Numera är 14 kommuner medlemmar. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten levererar dricksvatten.

1929, invigdes förbundets vattenverk, Görvälnverket. Sedan dess har vattenverket byggts ut och renoverats i omgångar. Den senaste större utbyggnaden gjordes på 1960-talet.

Utbyggd kapacitet och rening

Norrvatten planerar återigen för en större utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

Utbygganden av kapaciteten och reningen kommer ske i etapper. Norrvatten planerar att bygga en kompletterande anläggning, intill dagens vattenverk.

Dela sidan