Nationellt samarbete för hållbar vattenanvändning

Sjö med trädbevuxna holmar. Text på bild: Det är bara vatten
Publicerad 29 april 2021

Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Norrvatten är en av över 100 VA-organisationer och kommuner i Sverige som har gått samman för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Sedan dess har flera kommuner periodvis haft problem med vattenbrist eller att de nått maxkapacitet på vattenverken under perioder med varmt och torrt väder då både privatpersoner och verksamheter gjort av med mycket vatten. För Norrvatten innebär varma dagar att vattenförbrukningen kan öka med 30 %. Det finns gott om vatten i Mälaren, men vattenverket kan bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

- Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Utan rent vatten skulle inte våra samhällen fungera. Att använda vattnet på ett hållbart sätt behöver bli det nya normala och ligger helt i linje med globala åtaganden som Agenda 2030, säger Håkan Falk, VD, Norrvatten.

Det allra viktigaste vi har

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har fritidshus i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen. 

Mer information om samarbetet för hållbar vattenanvändning finns på branschorganisationen Svenskt vattens webbplats. 

Dela sidan