Ledningsflytt i Helenelund

Ledningsflytt i Helenelund
Publicerad 17 juni 2021

För att göra plats för tvärbanans utbyggnad kommer Norrvatten att flytta en huvudvattenledning i Helenelund, Sollentuna. Nu pågår förberedelser och i september startar själva ledningsflytten.

Region Stockholm bygger ut tvärbanans nya gren mot Kista och Helenelund. Tvärbanan kommer få en ny hållplats i närheten av Helenelunds pendeltågstation.

Norrvattens ledning behöver flyttas för att inte vara i vägen för tvärbanans nya sträckning. Norrvatten passar också på att förlänga ledningen för att öka kapaciteten i ledningsnätet. Totalt omfattar projektet cirka 480 meter ledning.

Under sommaren 2021 byggs en provisorisk ledning. I september inleds arbeten med att flytta ledningen. I början av 2023 beräknas Norrvattens projekt vara klart.

Mer information om tvärbanans utbyggnad finns på Region Stockholms webbplats.  

Dela sidan