Ledningsbyte ger säkrare vattenleverans i Österåker

Grusväg omgiven av skog
Publicerad 11 november 2021

Norrvatten byter ut och höjer kapaciteten på en 1900 meter lång huvudvattenledning mellan Rydbo och Täljö, parallellt med Roslagsbanan, i Österåkers kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål. På så sätt minskar vi risken för stora läckor vilket ger en säkrare vattenleverans.

Norrvatten arbetar ständigt med att säkerställa att våra ledningar är i gott skick och har tillräcklig kapacitet. Norrvatten har under åren haft upprepade läckor där materialet i huvudvattenledningar består av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har ofta varit dramatiska och fått stora konsekvenser för vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet.

Högre kapacitet

Förberedande arbeten inför ledningsarbetet mellan Rydbo och Österåker påbörjades i maj 2021. I oktober startade rörläggningsarbetet och hittills har ungefär 100 meter av ledningen bytts ut.

Att genomföra ett ledningsprojekt av den här storleken är komplext och innebär flera utmaningar. Förutom att byta material i ledningen passar Norrvatten också på att höja ledningens kapacitet.  Att skapa plats för en större ledning medför utmaningar som att det kan bli nödvändigt att ta bort en del berg.

En annan utmaning är att en del av dagens ledning, en sträcka vid Igelkärret, ligger på en konstruktion med behov av renovering.  Den befintliga konstruktionen, en pålplatta, behöver anpassas så att den nya ledningen får plats och den behöver också renoveras och förbättras.

Hösten 2023 beräknas den nya ledningen tas i drift.

Dela sidan