Is på Mälaren ger annan vattenkvalitet

Sjön Mälaren täckt med snö och is
Publicerad 18 februari 2021

När det är kallt ute och isen legat i ungefär en vecka ändras råvattnet. Partiklar i vattnet skiktar sig och sjunker till botten. När detta inträffar pumpar Norrvatten in råvattnet från ett annat djup i Mälaren och på så sätt kan mindre mängd kemikalier användas.

Renare vatten närmare isen

- När isen har lagt sig, förhindrar den yttre påverkan på ytvattnet. Vattnet skiktar sig naturligt, vilket innebär att det vatten som innehåller mer partiklar, har högre konduktivitet (förmåga att leda elektricitet) och mer närsalter sjunker närmare botten på sjön och det renare vattnet ligger närmare ytan, skyddat av isen, berättar Therese Johansson processingenjör på Norrvatten.

Eftersom det är ett renare vatten kan Norrvatten använda mindre kemikalier. Då byter vi intagsdjup och hämtar vattnet närmare istäcket (4 meter). Det krävs att isen ligger i ungefär en vecka för att vattnet ska skikta sig. När isen sedan släpper och det yttre skyddet inte finns kvar återgår vi till det vanliga intagsdjupet längre ner (22 meter).

Kan vattnet smaka annorlunda beroende på intagsdjup?

- Vattenkvaliteten som kommer till verket beror på väder och årstider och vi har tydliga regler på hur vattnet ska vara när det lämnar verket som dricksvatten, vilket innebär att det är en jämn kvalitet över hela året, fortsätter Therese Johansson.

Oavsett väderlek kontrollerar Norrvatten ständigt Mälaren för att hålla koll på sammansättningen i vattnet.

Läs mer om reningsprocessen.

 

Dela sidan