Hur gick sommaren 2021?

Solnedgång vid sjö. Foto: Johan Krüger
Publicerad 15 september 2021

Norrvattens produktion var ansträngd en längre period i juni när vädret var varmt och torrt. Den 8 juni gick Norrvatten ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning och uppmanande privatpersoner och verksamheter att vara sparsamma med kranvatten.

Norrvattens vädjan kan ha bidragit till att vattenförbrukningen inte nådde lika höga nivåer som 2018 och 2020. Det finns ett starkt samband mellan vattenförbrukning och utomhustemperatur; vid varmt och torrt väder ökar vattenförbrukningen markant. Vattenförbrukningen i Norrvattens område är vanligtvis högst varma dagar i maj och juni. Efter midsommar, när många reser bort, brukar vattenförbrukningen minska, vilket skedde även i år. Under juli och augusti 2021 var produktionsläget i vattenverket stabilt.

14 dagar

Det kommunala dricksvattnet är ett livsmedel som främst är till för mat, dryck och hygien. Vattenverket och vattenledningar är dimensionerade för normal hushållsförbrukning.

Varma vår- och sommardagar, när både privatpersoner och verksamheter använder mycket vatten till exempelvis bevattning och pooler, kan vattenverket ha svårt att producera den mängd vatten som efterfrågas. Enstaka dagar av hög förbrukning innebär oftast inga problem, men om den höga förbrukningen håller i sig över en längre period får Norrvatten problem att klara av vattenleveranserna.

Under sommaren 2021 var produktionen högre än Norrvattens uthålliga produktionskapacitet under 14 dagar, samtliga i juni.

Hållbar vattenanvändning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det går åt energi och kemikalier för att producera dricksvatten, så av hållbarhetsskäl är det alltid viktigt att tänka på att undvika onödig vattenförbrukning.

Sedan 2018 arbetar Norrvatten och medlemskommunerna för att främja en hållbar vattenanvändning. Norrvatten deltar också i ett nationellt samarbete, som leds av branschorganisationen Svenskt vatten, där över 100 VA-organisationer och kommuner i Sverige gått samman för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Dela sidan