Grundvattenverket i Ulriksdal moderniseras

Grundvattenverket i Ulriksdal moderniseras
Publicerad 29 april 2021

Nu pågår renovering och modernisering av Norrvattens grundvattenverk i Ulriksdal. Norrvatten har sju grundvattenverk, som kan användas till reservvatten under kortare perioder, och grundvattenverket i Ulriksdal är ett av dessa. Renoveringen görs för att ge bättre och säkrare dricksvattenleverans från grundvattenverket.

Ulriksdals grundvattenverk, som ligger i Solna kommun, är viktigt för att kunna förse närområdet med reservvatten om det uppstår problem med den ordinarie dricksvattenleveransen. Vattnet tas från grundvattentäkten i Stockholmsåsen.

För att säkerställa god dricksvattenkvalitet från grundvattenverket installeras ett UV-aggregat, som desinficerar vattnet. För att förbättra driftsäkerheten får anläggningen ett nytt system för övervakning som innebär att den kommer kunna fjärrstyras och övervakas från Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, i Järfälla.

Renoveringen innebär också en rad andra åtgärder, till exempel att rörsystemet byts ut, el-centraler moderniseras, befintliga pumpar kompletteras med ny utrusning samt att en rad nya instrument och armaturer installeras.

Renoveringen beräknas vara färdig i början av sommaren 2021. Projektet drivs som en totalentreprenad och Jernbro är entreprenör.

Fakta om Norrvattens grundvattenverk

Norrvatten hämtar sitt råvatten från Mälaren och producerar dricksvatten vid Görvälnverket i Järfälla. Norrvatten har även sju grundvattenverk som kan användas till reservvatten, under kortare perioder, om det uppstår problem med den ordinarie dricksvattenleveransen. Fyra av dessa grundvattenverk ligger på norra Stockholmsåsen och tre grundvattenverk ligger i Norrtälje kommun. Det är vattendomar som styr hur mycket vatten som kan tas ut från varje grundvattenverk. Grundvattenverket i Ulriksdal kan leverera ungefär 150 liter vatten per sekund, enligt gällande vattendom.

Dela sidan