Fyrbent specialist hittar vattenläckor

Fyrbent specialist hittar vattenläckor
Publicerad 15 december 2021

Norrvatten har för första gången testat att söka efter vattenläckor med hjälp av en specialtränad hund. Metoden har tidigare testats av andra VA-organisationer och nyligen var det alltså Norrvattens ledningar som stod på tur för läcksökningshunden Bruno. Bruno gjorde ett mycket bra jobb och läcksökning med hund kan bli ett bra komplement till andra metoder.

Hunden Bruno och hundförare Susanne Kihl från Specialsök arbetar med läcksökning på flera platser i Sverige, bland annat Tjörns kommun. Erfarenheterna visar att hundens markeringar har en felmarginal på max 3 meter från läckan.

Liten brun hund i koppel, kvinna håller i kopplet och bredvid går en man
Bruno med hundförare Susanne Kihl och Norrvattens läcksökare.

Förutsättningar och träffsäkerhet

I mitten av december 2021 fick Bruno uppdraget att försöka hitta kända och misstänkta läckor på olika platser i Norrvattens område. Utmaningen för Bruno i detta uppdrag var snö på marken, tjäle och hårda ytor som asfalt. Trots utmaningarna så markerade Bruno en redan känd läcka som snart kommer repareras. Utöver det markerade Bruno läckor på platser där Norrvatten misstänker att det finns läckor, men som vi inte lyckats lokalisera med andra läcksökningsmetoder.

Effektiv komplettering

Att söka efter vattenläckor med hjälp av hund är kostnadseffektivt och tidsparande och Norrvatten ser det som ett bra komplement till andra tekniker.

− Det är dyrt att gräva fel och med hjälp av Bruno kan vi komma närmare läckorna och minska störningar för omgivningen, menar Peter Karlsson, läcksökare på Norrvatten.

Dela sidan